Κατοικία
  • Κύρια όψη
  • Διακοσμητικές λεπτομέρειες
  • Θύρα εισόδου
Κατοικία
Ιθάκης 27

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Διώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου με art nouveau και art deco διακόσμηση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014