Βιομηχανικό κτήριο
  • Γενική κτηρίου (2013)
  • Γενική πλάγιας όψης
  • Γενική πίσω όψης (οδός Υρκανίας)
Βιομηχανικό κτήριο
Τράλλεων 18

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1937
Ξυλουργικό εργοστάσιο, στη συνέχεια βιοτεχνία παραγωγής μακαρονιών. Κάποια περίοδο χρησιμοποιήθηκε ως υφαντήριο και μαραγκούδικο. Κτίστηκε το 1937.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014