Κατοικία
  • Κύρια όψη
  • Μπαλκόνι -κάγκελα
Κατοικία
Κεφαλληνίας 41

Διώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014