Κατοικία
  • Κύρια όψη
  • Γενική εισόδου
Κατοικία
Κεφαλληνίας 47

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τετραώροφη πολυκατοικία του μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014