Κατοικία
  • Γενική άποψη του κτηρίου (2013)
  • Έρκερ
  • Θύρα εισόδου
Κατοικία
Ιθάκης 24

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Κώστας Κιτσίκης
Τριώροφο εκλεκτικιστικό κτήριο του Μεσοπολέμου. Σχεδιάστηκε το 1930 από τον αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014