Κατοικία
  • Κύρια όψη
  • Θύρα εισόδου
Κατοικία
Τήνου 12

Διώροφο κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014