Κατοικία
  • Κύρια όψη
  • Θύρα εισόδου
Κατοικία
Τήνου 14

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1918
Τριώροφο κτήριο. Κτίστηκε το 1918. Έχει κηρυχθεί διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014