Κατοικία με ισόγειο κατάστημα
  • Γενική άποψη (2014)
  • Γενική άποψη της όψης επί της οδού Αναστασίου Τσόχα (2014)
  • Γενική άποψη της όψης επί της οδού Παναγή Κυριακού (2014)
Κατοικία με ισόγειο κατάστημα
Παναγή Κυριακού 5

Διώροφο κτήριο της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014