Κατοικία
  • Κύρια όψη
  • Μπαλκόνια- κάγκελα
  • Θύρα εισόδου
Κατοικία
Χανίων 13

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Διώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014