Μέγαρο Πάλλη
 • Γενική κύριας όψης (2015)
 • Γενική κτηρίου (2015)
 • Γενική πλάγιας όψης (2015)
 • Γενική πίσω όψης (2015)
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
 • Λεπτομέρεια κτηρίου (2015)
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
 • Γενική εξώστη (2015)
 • Λεπτομέρεια εξώστη (2015)
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης (2015)
 • Γενική επιγραφής (2015)
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης (2015)
 • Λεπτομέρεια δώματος (2015)
 • Λεπτομέρεια κτηρίου (2015)
Μέγαρο Πάλλη
Πλατεία Συντάγματος

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1911
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Αναστάσιος Μεταξάς
Πενταώροφο κτήριο με εκλεκτικιστικά στοιχεία. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Μεταξά και κτίστηκε το διάστημα 1910-1911. Στον εξώστη του κτηρίου ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Γεώργιος Παπανδρέου εκφώνησε τον λόγο της απελευθέρωσης από τη γερμανική κατοχή, την 18η Οκτωβρίου 1944. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο..
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014