Ξενοδοχείο King George
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
Ξενοδοχείο King George
Βασιλέως Γεωργίου Α' 3

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Δ. Καλκάνης
Το οκταώροφο κτήριο σχεδιάστηκε από τον Δ. Καλκάνη και κτίστηκε΄στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Η όψη του άλλαξε ύστερα από μεταγενέστερη ριζική ανακαίνιση. Κτίστηκε στη θέση του μεγάρου Σκουλούδη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014