Κατοικία με κατάστημα
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Λεπτομέρεια κτηρίου (2015)
Κατοικία με κατάστημα
Σταδίου 6

Τριώροφο νεοκλασικό κτήριο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014