Κτήριο διαμερισμάτων με καταστήματα
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Γενική πλάγιας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
Κτήριο διαμερισμάτων με καταστήματα
Σοφοκλέους 24

Τριώροφο νεοκλασικό κτήριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014