Δημαρχείο Αθηνών
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική κύριας όψης (2015)
  • Γενική πίσω όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
  • Λεπτομέρεια κτηρίου (2015)
Δημαρχείο Αθηνών
Αθηνάς 63

Ολοκλήρωση κατασκευής: 5/1874
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Παναγιώτης Κάλκος
Τριώροφο νεοκλασικό κτήριο με υπόγειο. Η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 1874 βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κάλκου. Το 1937 προστέθηκε ο τρίτος όροφος. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014