Πολυκατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2017)
  • Γενική πίσω όψης (2017)
  • Γενική κύριας εισόδου (2017)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2017)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2017)
  • Λεπτομέρεια πίσω όψης (2017)
Πολυκατοικία
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 12

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1936
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός - Κατασκευή Πυρπινιάν Πουσκουλού
Εξαώροφο κτήριο, το οποίο χρονολογείται το 1936 κι έχει κατασκευασθεί από τον πολιτικό μηχανικό Πυρπινιάν Πουσκουλού.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014