Πολυκατοικία Πεσμαζόγλου
 • Γενική κτηρίου (2017)
 • Γενική κύριας όψης (2017)
 • Γενική πίσω όψης (2017)
 • Γενική κύριας εισόδου (2017)
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2017)
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2017)
 • Λεπτομέρεια κτηρίου (2017)
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης (2017)
 • Λεπτομέρεια πίσω όψης (2017)
 • Λεπτομέρεια πίσω όψης (2017)
 • Γενική εξώστη (2017)
 • Γενική πίσω εισόδου (2017)
 • Γενική έρκερ (2017)
 • Λεπτομέρεια έρκερ (2017)
Πολυκατοικία Πεσμαζόγλου
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 4

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1900
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός - Κατασκευή Ερνστ Τσίλλερ
Πενταώροφο κτήριο με υπόγειο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας, ιδιοκτησίας Ιωάννη Πεσμαζόγλου. Χρονολογείται γύρω στο1900 κι έχει σχεδιασθεί από τον αρχιτέκτονα Νίκο Μπαλάνο, που μιμήθηκε την όψη του κτηρίου που βρισκόταν επί της Βασ. Σοφίας 2 και είχε σχεδιασθεί από τον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ. Το σπουδαίο αυτό κτήριο με την πυργοειδή απόληξη ανήκε στον Στέφανο Πεσμαζόγλου και κατεδαφίστηκε τη δεκαετία του 1960.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014