Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Γενική κτηρίου (2014)
 • Λεπτομέρεια κτηρίου (2014)
 • Λεπτομέρεια κτηρίου (2014)
 • Γενική πλάγιας όψης (2014)
 • Γενική πίσω όψης (2014)
 • Γενική πλάγιας όψης (2014)
 • Γενική κύριας όψης (2014)
 • Λεπτομέρεια πίσω όψης (2014)
 • Λεπτομέρεια πίσω όψης (2014)
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης (2014)
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης (2014)
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
 • Πλάγια είσοδος (2014)
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης (2014)
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
 • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
 • Γενική πλάγιας εισόδου (2014)
 • Γενική πίσω όψης (2014)
 • Λεπτομέρεια πλάγιας όψης (2014)
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Πατησίων 44

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1891
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Ludvig Lange - Παναγιώτης Κάλκος - E. Ziller,Σχεδιασμός Παναγιώτης Κάλκος,Σχεδιασμός Αρμόδιος Βλάχος,Σχεδιασμός Ernst Ziller
Ισόγειο κτήριο με υπόγειο, νεοκλασικής μορφολογίας και διώροφη μεταγενέστερη προσθήκη με υπόγειο. Το κτήριο κατασκευάστηκε το διάστημα 1866 - 1891 βάσει σχεδίων των αρχιτεκτόνων L. Lange και Π. Κάλκου. Την τελική διαμόρφωση ανέλαβε ο αρχιτέκτων Ερνστ Τσίλλερ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014