Κατοικία
  • Γενική άποψη πρόσοψης (2015)
  • Γενική άποψη πρόσοψης (2015)
  • Θύρα εισόδου (2015)
Κατοικία
Βορείου Ηπείρου 147

Διώροφο κτήριο με ημιυπόγειο της δεκαετίας του 1930.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014