Κτήριο Πρυτανείας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Γενική κτηρίου (2014)
 • Γενική πτέρυγας (2014)
 • Γενική πτέρυγας (2014)
 • Γενική πλάγιας όψης (2014)
 • Γενική κύριας όψης (2014)
 • Γενική κτηρίου (2014)
 • Λεπτομέρεια πτέρυγας (2014)
 • Πλάγια όψη (2014)
 • Κύρια όψη πτέρυγας (2014)
 • Λεπτομέρεια στέγης (2014)
 • Γενική γλυπτού (2014)
 • Γενική της αυλόθυρας - μνημείου (2014)
Κτήριο Πρυτανείας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Πατησίων 42

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1878
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Σχεδιασμός Λύσανδρος Καυτατζόγλου
Ισόγειο κτήριο με υπόγειο, νεοκλασικής μορφολογίας. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Λύσανδρο Καυτατζόγλου και κτίστηκε το 1878.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014