Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
  • Γενική εξώστη (2014)
Κατοικία
Δεληγιάννη 19

Πενταώροφο κτήριο με υπόγειο, νεοκλασικής μορφολογίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014