Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Γενική εξώστη (2014)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
  • Γενική εισόδου (2014)
  • Γενική εξώστη (2014)
  • Γενική παραθύρου (2014)
Κατοικία
Ζαΐμη 9

Πενταώροφο κτήριο με υπόγειο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας.Ανήκε και έζησε σε αυτό ο στρατιωτικός γιατρός Φίλιππος Νίκογλου, ο οποίος συντέλεσε καθοριστικά στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014