Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου (2015)
  • Γενική εισόδου (2015)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2015)
Πολυκατοικία
Ζαΐμη 54

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1930
Τριώροφο κτήριο με υπόγειο, μοντέρνου κινήματος. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014