Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
Πολυκατοικία
Νοταρά 52

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1949
Εξαώροφη πολυκατοικία με υπόγειο και καταφύγιο, μοντέρνου κινήματος. Χρονολογείται το 1949.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014