Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Γενική κύριας όψης (2014)
  • Γενική εισόδου (2014)
Πολυκατοικία
Μετσόβου 33

Τετραώροφο κτήριο με υπόγειο, μοντέρνου κινήματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014