Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Γενική κύριας όψης (2014)
  • Γενική εισόδου (2014)
Πολυκατοικία
Νοταρά 48

Τετραώροφη πολυκατοικία μοντέρνου κινήματος, της δεκαετίας του 1930
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014