Κατοικία
  • Γενική κύριας όψης (2014)
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης (2014)
  • Γενική εισόδου (2014)
  • Λεπτομέρεια εισόδου (2014)
  • Γενική εξώστη (2014)
  • Λεπτομέρεια εξώστη (2014)
  • Λεπτομέρεια εξώστη (2014)
  • Γενική παραθύρου (2014)
Κατοικία
Νοταρά 46

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο με υπόγειο. Χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014