Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Γενική εισόδου επί της οδού Μετσόβου (2014)
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Νοταρά (2014)
Κατοικία
Νοταρά 45

Διώροφο νεοκλασικό κτήριο με υπόγειο. Χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα κι έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Στεγάζεται σε αυτό η Εταιρία Κοινωνικής και Πολιτιστικής στήριξης "Νόστος".
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014