Κατοικία
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Γενική εισόδου επί της οδού Μετσόβου (2014)
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Μετσόβου (2014)
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Μετσόβου (2014)
  • Λεπτομέρεια όψης επί της οδού Ζαΐμη (2014)
  • Γενική εξώστη (2014)
Κατοικία
Ζαΐμη 50

Τριώροφο κτήριο με υπόγειο. Χρονολογείται το 1890.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014