Κατοικία
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Λεπτομέρεια κύριας όψης
  • Γενική κεντρικής εισόδου
Κατοικία
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 61

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1920
Τριώροφο κτήριο, γνωστό και ως "οικία Ροδοκανάκη". Οικοδομήθηκε κατά τη δεκαετία του 1920.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014