Πολυκατοικία Ταμπακόπουλου
  • Γενική κτηρίου (2014)
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική έρκερ
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Πολυκατοικία Ταμπακόπουλου
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 55

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1920
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Κώστας Κιτσίκης
Εξαώροφο κτήριο, εκλεκτικιστικής μορφολογίας. Η κατασκευή ξεκίνησε το 1922 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη. Η κατασκευαστική εταιρία "Μπετόν Αρμέ Μ. Διαμαντόπουλος" ανέλαβε την εκτέλεση του έργου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014