Πολυκατοικία
  • Γενική κτηρίου
  • Γενική κύριας όψης
  • Γενική έρκερ
  • Γενική κεντρικής εισόδου
  • Λεπτομέρεια εξώστη
Πολυκατοικία
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 55

Ολοκλήρωση κατασκευής: 1922
Αρχιτέκτονας/Μηχανικός: Κώστας Κιτσίκης
Εξαώροφο κτήριο, γνωστό και ως "Πολυκατοικία Ταμπακόπουλου". Οικοδομήθηκε το 1922 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© MONUMENTA 2014