ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα ως εθελοντής συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα
Γνώση
Αγγλικών
Γαλλικών
Γερμανικών
Ιδιότητα
Περιοχή κατοικίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email
Τομείς που ενδιαφέρομαι να συμμετέχω
Επιτόπια καταγραφή
Αποδελτίωση βιβλίων
Συνεντεύξεις
Φωτογράφιση
Εκπαιδ. προγράμματα σε σχολεία
Μεταφράσεις στα/από αγγλικά
Έρευνα σε αρχεία
Καταχώρηση στοιχείων στον ΗΥ
Καταγραφή βλάστησης
Ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω σεμινάρια σχετικά με την ιστορία της αρχιτεκτονικής, τις μεθόδους καταγραφής και φωτογραφίας
Ημέρες και ώρες που μπορώ να συμμετέχω στην καταγραφή
Δευτέρα
πρωί
απόγευμα
Τρίτη
πρωί
απόγευμα
Τετάρτη
πρωί
απόγευμα
Πέμπτη
πρωί
απόγευμα
Παρασκευή
πρωί
απόγευμα
Σάββατο
πρωί
Κυριακή
πρωί
© MONUMENTA 2014