ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Καταγραφή και ανάδειξη κτηρίων του 19ου και 20ού αιώνα στην Αθήνα” εφαρμόζεται το πρόγραμμα "Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του", το οποίο έχει σαν στόχο τη γνωριμία με τη νεότερη αρχιτεκτονική κληρονομιά των πόλεων και των οικισμών και τη διαδικασία της καταγραφής ενός κτηρίου και των προφορικών μαρτυριών που σχετίζονται με αυτό. Απευθύνεται σε παιδιά και νέους 6 -18 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό έντυπο με πληροφορίες για την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τη διαδικασία καταγραφής των κτηρίων και των προφορικών μαρτυριών καθώς και ένα έντυπο-δελτίο καταγραφής ενός κτηρίου. Διάρκεια προγράμματος: 60 λεπτά.

Για περισσότερες πληροφορίες 6973308857, info@monumenta.org

© MONUMENTA 2014